สพป.ชัยภูมิ เขต 2 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี สพป.ชัยภูมิ เขต 2

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดความต่อเนื่อง โดยกำหนดประชุมในระหว่างวันที่ 16,19-20 สิงหาคม 2564