สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนจำปา จำนวน 480 ขวด เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย 5 อำเภอ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย คณะ เป็นตัวแทน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบน้ำดื่มจาก นายสมัย ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนจำปา จำนวน 480 ขวด เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย 5 อำเภอ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้