ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรอง คนพิการทางการศึกษา ผ่านระบบการประชุมทางไกล

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต ๒ มอบหมายให้นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิเขต ๒ เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรม“หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2564 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ บรรยายหัวข้อ “สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ” นางเทียนทอง ประทีปเมือง และนางสาวณัฏฐ์ฎาพร บัวสระ ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาพิเศษร่วมบรรยายด้วย