สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กับ พนักงานราชการกับ พนักงานราชการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 กับ พนักงานราชการ เพื่อพัฒนาพนักงานราชการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแนวทางการเกลี่ยอัตรากำลังของพนักงานราชการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ผ่านช่องทางวีดีโอ Video Conference ระบบ Zoom โดยมีพนักงานราชของ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ทั้งหมดเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้