สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบสิ่งของจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย และ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยาง ร่วมมอบ น้ำดื่มนำไปบริจาคช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย 5 อำเภอ

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 12.20 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และบุคลากร สพป.ชัยภุมิ เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของจาก นายชานนท์ ต่ออำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง นายสมควร ตากลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย และ จ.ส.อ.สมพร เต็มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนห้วยยาง ร่วมมอบ น้ำดื่มนำไปบริจาคช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย 5 อำเภอ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้