สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะวิทยากรอบรมออนไลน์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะวิทยากรอบรมออนไลน์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อวางแผนจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้กับครูผู้สอนและผู้ที่สนใจการใช้เทคโนโลยีในการช่วยสอนให้กับนักเรียในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโลนา COVID – 19 โดยมี นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะครูวิทยาการจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ผ่านช่องทางระบบ Google Meet ณ ห้องเตชะธัมโม