สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน