สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับมอบสิ่งของน้ำดื่มจากผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู จากโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.40 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และบุคลากร สพป.ชัยภุมิ เขต 2 เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของน้ำดื่มจากดร.ช่อผกา ผลภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู จากโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา ร่วมมอบน้ำดื่มนำไปบริจาคช่วยเหลือให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย 5 อำเภอ สพป.ชัยภูมิ เขต 2ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้