สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำบลห้วยยาง

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมทีมศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเยี่ยมคณะครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และตรวจสอบความพร้อมในด้านอาคารสถานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในตำบลห้วยยาง โดยมี นายสมควร ตากลม โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย นายอาทิตย์ แสนสะอาด โรงเรียนบ้านดอนอุดม นายธีรพจน์ กัญญาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพิ่ม
และคณะครู ให้การต้อนรับ