สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนน้ำอุ่น

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมทีมศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเยี่ยมคณะครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และตรวจสอบ ความพร้อมในด้านอาคารสถานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านน้ำอุ่น โดยมี นายปรีชา เต็มแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ