สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านม่วง

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมทีมศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเยี่ยมคณะครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และตรวจสอบ ความพร้อมในด้านอาคารสถานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านม่วง โดยมี นายชานนท์ ต่ออำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ