สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในตำบลสระพัง

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมทีมศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเยี่ยมคณะครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และตรวจสอบความพร้อมในด้านอาคารสถานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังพบปะกับนักเรียน ของโรงเรียนในเขตตำบลสระพัง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ของโรงเรียนบ้านถนนกลาง โรงเรียนบ้านนายม โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ และ โรงเรียนไตรมิตรพิทยา ทั้งหมด 4 โรงเรียนให้การต้อนรับ