สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำบลหนองคู

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมทีมศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเยี่ยมคณะครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และตรวจสอบ ความพร้อมในด้านอาคารสถานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งรวมกิจกรรมปลูกต้นไม้ของทางโรงเรียน ในพื้นที่โรงเรียนในเขตตำบลสระพัง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ของโรงเรียนบ้านหนองคู โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองเรือ และ โรงเรียนบ้านดอนเค็ง ทั้งหมด 4 โรงเรียนให้การต้อนรับ