สพป.ชัยภูมิ เขต 2ตรวจสอบ ติดตาม แนะนำ สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนสาทร

                วันที่  31 สิงหาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายพงศกร ธนทรัพย์พล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และคณะ  ได้ออกตรวจสอบ ติดตาม แนะนำ สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนสาทร โดยมี นายอำนาจ เขาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง