สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดเรียงลำดับความจำเป็นและความขาดแคลนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดเรียงลำดับความจำเป็นและความขาดแคลนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดเรียงลำดับความจำเป็นฯ และมีคณะกรรมการประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อจัดเรียงลำดับความจำเป็นและความขาดแคลนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานข้อมูลในระบบไปยัง สพฐ.ภายในวันที่ 6 กันยา่ยน 2564 ต่อไป