สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ เพื่อให้กำลังใจในการทำงาน

   เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายวิจิตร นาราง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและทีมศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโรงเรียนในเขตอำเภอแก้งคร้อ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองแสงวิทยา โรงเรียนบ้านหนองไฮ โรงเรียนบ้านหนองสามขา โรงเรียนศรีแก้งคร้อ  โรงเรียนแก้งคร้อหนองไผ่  โรงเรียนซำมูลนาก และโรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน

ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ภาคเรียนที่ 1/2564 เพื่อเยี่ยมคณะครูในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line On-hand และOn-demand พร้อมทั้งยังพบปะเพื่อให้กำลังใจคณะครู พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในการทำงานช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจสอบความพร้อมในด้านอาคารสถานที่    ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดลดลงเพื่อพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับ