สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำสื่อ Electronics (E-book) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับให้ความรู้ทางด้านยาเสพติด และความปลอดภัย สำหรับเด็กนักเรียน

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำสื่อ Electronics (E-book) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับให้ความรู้ทางด้านยาเสพติด และความปลอดภัย สำหรับเด็กนักเรียน โดยมีนางศุภลักษณ์ ไปนาน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษผู้รับผิดชอบโครงการ บุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำสื่อ Electronics (E-book) ในการเผยแพร่เนื้อหา ผ่านทางเว็บไซต์ www.chaiyaphum2.go.th ให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม และห้องประชุมสารีบท