สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคณะกรรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน Electronics (E-book) และสรุปผลการดำเนินงาน

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าให้กำลังใจคณะกรรมการจัดทำสื่อ Electronics (E-book) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์สำหรับให้ความรู้ทางด้านยาเสพติด และความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียน ในการปฏิบัติงานการพัฒนาเนื้อหาให้มีความสนใจเหมาะสมสำหรับเด็ก โดยมีบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมพัฒนาเนื้อนา ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม และห้องประชุมสารีบท ทั้งนี้จะนำเสนอเนื้อหาสื่อผ่านทางเว็บไซต์ www.chaiyaphum2.go.th ให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้