สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลดงกลางและดงบัง

 วันที่ 8 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2และทีมศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอคอนสาร เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดงกลางและตำบลดงบัง ทั้งหมด 7 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองตากล้า โรงเรียนบ้านท่าศาลา โรงเรียนบ้านโคกนกทา โรงเรียนบ้านกุดแคน โรงเรียนบ้านดงใต้ โรงเรียนบ้านดงกลาง และโรงเรียนนาบัว ตำบลดงบัง เพื่อให้กำลังใจกับผู้บริหาร คณะครู           ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online อีกทั้งเพื่อตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนหากสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมาตามปกติ โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้