สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ

          วันที่ 8 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และทีมศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอคอนสาร เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ ทั้งหมด 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนคูณ โรงเรียนบ้านโนนโจด โรงเรียนบ้านโสกมะตูม โรงเรียนบ้านโจดกลางและโรงเรียนบ้านโนนสง่า เพื่อให้กำลังใจกับผู้บริหาร คณะครูในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online อีกทั้งเพื่อตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนหากสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมาตามปกติ โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้