สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 150 ทุน

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย คณะ เป็นตัวแทน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบทุนการศึกษา กองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้กับนักเรียนในสังกัด จำนวน 150 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท โดยมี ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล เป็นตัวแทนเข้ารับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้ กำหนดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กันยายน 2564