สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผู้บริหาร

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผู้บริหาร โครงการเสริมสร้าง จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผู้บริหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา