สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตัดสินประกวดคลิปสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 ภายใต้หัวข้อการประกวด “ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา”

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดคลิปสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 ภายใต้หัวข้อการประกวด “ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และดื่มสุรา” ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อตัดสินประกวดคลิปสั้น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา