สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ที่ประสบวาตภัย

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ที่ประสบวาตภัย โดยมีคณะครูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง