สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดงบังและตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางนัทธมน จรูญชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดงบังและตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร ทั้งหมด 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านดงบัง โรงเรียนบ้านพุปางวัว โรงเรียนบ้านคอนสารและโรงเรียนบ้านคลองบอน เพื่อให้กำลังใจกับผู้บริหาร คณะครูในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On hand และ Online อีกทั้งเพื่อตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนหากสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมาตามปกติ โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้