ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเก่าย่าดีและตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยทีมศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเก่าย่าดีและตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้งคร้อ ทั้งหมด 6 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสวรรค์ โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน และโรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์เพื่อให้กำลังใจกับผู้บริหาร คณะครูในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On hand และ Online อีกทั้งเพื่อตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่ ห้องเรียนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนหากสถานการณ์การแพร่ระบาดกลับมาตามปกติ โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้