สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 เพื่อจัดสรรงบประมาณการบริหารงานในเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในการบำรุงอาคารสถานที่ การจัดหาพัสดุอุปกรณ์เสริมประสิทธิ์ภาพการทำงานของบุคลากร และบริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริต โดยมีนายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม