สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือ เพื่อคัดกรองการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการ “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

วันนี้ (22 กันยายน 2564) นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือ เพื่อคัดกรองการเรียนการสอนภาษาไทย โครงการ “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ พบปะ นางกิติมา สมวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน นายกรเก่ง กลิ่นไธสงค์ นายปรีดา นิตยารส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ชัยภูมิ เป็นวิทยากรจัดทำเครื่องมือคัดกรอง และมีครูภาษาไทย จำนวน 45 คน เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2564 ทั้งนี้ เพื่อจัดทำเครื่องมือคัดกรองการเรียนการสอนภาษาไทย และเผยแพร่ให้สถานศึกษาในสังกัดต่อไป