ชัยภูมิ เขต 2 ปฐมนิเทศนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เข้าฝึกประสบการณ์ผู้บริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาว่าด้วย มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต โดยมี นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา พร้อมคณะเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ทั้งนี้นักศึกษาได้เข้าพบผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต2 เพื่อรับฟังโอวาท ในครั้งนี้