สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อมเนื่องในงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ทำทีมเจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่เตรียมความพร้อมเนื่องในงานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ในวันที่ 28 กันยายน 2564 นี้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม Zoom ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนภูมิวิทยา อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดเตรียมงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม