สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสาธารณภัยจากเหตุอุทุกภัย โดยพายุ “เตี้ยนหมู่” โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมและมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ.ร่วมชี้แจงในแต่ละประเด็น เพื่อมอบนโยบายและสร้างความเข้าใจร่วมกันให้ สพท.ทั่วประเทศนำนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป