สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ เป็นประธานการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 (Unplugged Coding) ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง และมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 โรงเรียน โดยมีจำนวนผู้สนใจครูเข้าร่วม 140 คน