สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน นายไพรทูล กูดซ้าย กรรมการและเลขานุการ นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ ผู้ช่วยเลขานุการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมี นางสุขสวัสดิ์ จันทะวัฒ นายเอกวิทย์ ขวัญวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิวิทยา รับการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจาก นายนิยม สิงห์คำคูณ ผอ.รร.และคณะครู โรงเรียนภูมิวิทยาอย่างดียิ่ง