สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน นายไพรทูล กูดซ้าย กรรมการและเลขานุการ นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ ผู้ช่วยเลขานุการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมี นายจำรัส คูณแก้ว นายปรีชา น้อยปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ รับการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจาก นายประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนศรีแก้งคร้ออย่างดียิ่ง