สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวสุชาดา ผุยหัวโทน นักจิตวิทยา เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและปลอดภัยจากเชื้อไวรัส สร้างความอุ่นใจกับผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับไปเรียนที่โรงเรียนในรูปแบบ Onsite ได้อีกครั้ง ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ