สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน โดยมี นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพรทูล กูดซ้าย กรรมการและเลขานุการ นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัติ ผู้ช่วยเลขานุการ ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โดยมี นางอมรรัตน์ โสภากุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)รับการประเมิน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่กำหนด ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับจาก ร.ต.สมศักดิ์ สีพิมพ์ ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)อย่างดียิ่ง