สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19)

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายวิจิตร นารอง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยนางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนจำนวน 1,415 คน ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID – 19) เพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันและปลอดภัยจากเชื้อไวรัส สร้างความอุ่นใจกับผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการดำเนินการเพื่อให้นักเรียนสามารถกลับไปเรียนที่โรงเรียนในรูปแบบ Onsite ได้อีกครั้ง ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม โดยมีนายฉลาด อาจสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ให้การต้อนรับ