สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประเมินรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ในระยะการทำงาน 1 ปี ผ่าน video conference ระบบ zoom

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการประเมินรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ในระยะการทำงาน 1 ปี เพื่อประเมินผลการทำงานโดยผู้ร่วมประเมินรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ทั้งหมด 11 คน โดยนำเสนอวีดีทัศน์ผลงานการทำงาน ผ่าน video conference ระบบ zoom โดยมี นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรเข้าร่วมเข้าร่วมรับชมวิดีทัศน์นำเสนอผลงานการทำงานในระยะเวลา 1 ปี ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม