สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมทีมบริหาร ครั้งที่ 6/2564

        วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.  นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่  6/2564 ณ ห้องประชุมสารีบท โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อวางแผนแนวทางเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และติดตามการฉีดวัคซีนของนักเรียนในสังกัด