สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม

        วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และ ผอ.กลุ่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนพรมใต้พิทยาคาร โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี และโรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและต้อนรับอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง