สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก “พายุคมปาซุ”

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม เป็นตัวแทน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัว นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ จำนวน 10,000 บาท เนื่องจากบ้านพักถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร ส่งผลให้บ้านพักและสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านเสียหาย ทั้งนี้ เป็นผลกระทบจาก “พายุคมปาซุ”