สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บูสเตอร์โดส (Booster Dose) ในเข็มที่ 3

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพปชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่มและบุคลากรในสังกัด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บูสเตอร์โดส (Booster Dose) ในเข็มที่ 3 เสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันในการเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนในเข็มที่ 1-2 เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี คณะแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลภูเขียว ดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง