สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมประชุมจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมทางไกลกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านช่องทางโปรแกรม Cisco WebEx โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ให้มีมาตรการที่ถูกต้องและปลอดภัยโดยให้มีการทดสอบ ชุดตรวจแอนติเจน ATK ครูและนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน อีกทั้งนำเสนอสถานการณ์สภาพอากาศของจังหวัดชัยภูมิ จากอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ
ให้เตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มี นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม