สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับรายงานตัวการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (รอบที่1)

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล พบปะและ ชี้แจงความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และรับรายงานตัวครูผู้ช่วย ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (รอบที่ 1) จำนวน 8 ราย ได้แก่ รร.บ้านกวางโจนโนนทอง รร.บ้านโนนเห็ดไคล รร.บ้านโจดพิทยาคาร รร.บ้านหนองแกหนองโน รร.บ้านคลองบอน รร.บ้านดอนเค็ง รร.บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) และ รร.ชุมชนแท่นประจัน โดยมี นางวิไลภรณ์ นิลแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก กบข. และการเบิกจ่ายสวัสดิการของข้าราชการครูเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป