สพป.ชัยภูมิ เขต 2 Kick-Off ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดการเรียนการสอน On site ภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ Kick-Off ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 อำเภอคอนสาร ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าว่าน โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายฯ โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ และโรงเรียนบ้านดอนอุดม ซึ่งทั้ง 5 โรงเรียน ได้จัดการเรียนการสอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ On site และได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ได้มอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง