สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมงานบุญถวายกฐินสามัคคีและโรงทาน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ(วัดป่าห้วยกุ่ม)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยนายวิจิตร นารอง นายโกละเม็ด วรรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมงานบุญถวายกฐินสามัคคีและโรงทาน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติฯ(วัดป่าห้วยกุ่ม) พร้อมด้วยตัวแทนศรัทธาจากบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ นายพลาวุธ ชัยสงคราม นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ (ตัวแทน ผอ.อำนวยการ) และบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมทำบุญถวายกฐินสามัคคีและโรงทานแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายกฐินสามัคคี
รวมยอดเงินทั้งสิ้น 12,368,994.99 บาท