พิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) โดยมี นายสนอง ดีแซง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน และมี นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ซึ่งอาคารหลังนี้โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ขนาด 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป