สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพอาคารสถานที่ของโรงเรียนในอำเภอบ้านแท่น

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายโกละเม็ด  วรรณพิมพ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนางนงเยาว์  เลิงนิสสัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยนางธิดารัตน์  จิตรธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เพื่อออกตรวจสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ทางโรงเรียนขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 โรงเรียน 1 สาขา ได้แก่ โรงเรียนบ้านนายม โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ และบ้านสะเดาหนองไผ่ สาขาเสาเล้า โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องและต้อนรับอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง