ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่1/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ โรงแรม เดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวต้อนรับ และมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ร่วมมอบนโยบายการขับเคลื่อนแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน