ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุม PCL กลุ่มอำนวยการ

      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม PLC บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี  นางวรัญญาภรณ์  เพชรภัdดี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมชี้แจง ทั้งนี้เพื่อมอบหมายงานในหน้าที่ และติตตามการปฏิบัติงานของบุคลากร พร้อมนี้นายโกละเม็ด ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต้อนรับ นางสาวทัศวรรณ  ชำนาญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งโอนย้ายมาจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ